Record details

Title keyword
    Sanskrtské
Article
    Zánik Borobuduru v 11. století. Co se stalo? Sanskrtské slovo "mahalapraya" označuje katastrofu nebývalých rozměrů