Record details

Title keyword
    Schächtensteinu
Article
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku