Record details

Title keyword
    Separaci
Article
    Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů]
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů