Record details

Title keyword
    S.K
Article
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice