Record details

Title keyword
    Slojích
Article
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu