Record details

Title keyword
    Sokolí
Article
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku