Record details

Title keyword
    Sokolovský
Article
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967