Record details

Title keyword
    Sondování
Article
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Sondování metodou přechodových jevů
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat