Record details

Title keyword
    Spoléhat
Article
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné