Record details

Title keyword
    Spoločnosť
Monograph
    Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie : učebné texty