Record details

Title keyword
    Spontánní
Article
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech