Record details

Title keyword
    Státními
Monograph
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
Article
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí