Record details

Title keyword
    Strefy
Article
    Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Skamieniaĺosci šladowe z eocenu strefy sadeckiej w Zeleznikowej Wielkiej Koĺo Nowego Sacza (Pĺaszczowina magurska, Karpaty zewnetrzne)
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku Šnieżnika
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)