Record details

Title keyword
    Struktura
Monograph
    Glubinnoje veščestvo: Struktura, svojstva i sostojanije v geoprostranstve Kolskoj sverchglubokoj kvažiny. Rezultaty issledovanij po projektu MGP-408 JUNESKO
Article
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
    Chemická struktura černých uhlí
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Impaktová struktura Alamo v USA
    Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku
    Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Obytné prostředí a územně funkční struktura
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Struktura a chování zemin
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách
    Struktura verchnej mantii v alpijskoj zone po dannym poverchnostno-volnovoj tomografii
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Trofická struktura fosilních ekosystémů: příklady z jineckého kambria
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy