Record details

Title keyword
    Strukturách
Monograph
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
Article
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    O kruhových strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří