Record details

Title keyword
    Středočeském
Article
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85
    Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách
    Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu