Record details

Title keyword
    Stupni
Article
    Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace