Record details

Title keyword
    šum
Article
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek