Record details

Title keyword
    Šumperka
Article
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka