Record details

Title keyword
    Terestrických
Article
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů