Record details

Title keyword
    Testu
Article
    Swartzendruberova rovnice pro vyhodnocení infiltračních testů
    Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů
    Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego