Record details

Title keyword
    Tvorbě
Article
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu