Record details

Title keyword
    úmrtností
Article
    Některé periodicity v úmrtnosti v Rumunsku v letech 1989-1995
    Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností