Record details

Title keyword
    Určující
Article
    Empirické vztahy určující hodnotu mechanického působení deště na půdu
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl