Record details

Title keyword
    Vázaného
Monograph
    SOP V-AOX Stanovení adsorbovatelného organicky vázaného halogenu ve vodách
    SOP Z-AOXS Stanovení adsorbovaného organicky vázaného halogenu
    SOP Z-EOX Stanovení extrahovatelného organicky vázaného halogenu
Article
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití