Record details

Title keyword
    Velké
Monograph
    geologická mapa 24-31 Velké Meziříčí
    hydrogeologická mapa 24-31 Velké Meziříčí
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-05 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-09 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Locality No. 7 Lavičky near Velké Meziříčí
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-05 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Velké Meziříčí 24-31, 1 : 50 000
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2431 Velké Meziříčí
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-05 Velké Karlovice
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-10 Velké Karlovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-412 Velké Karlovice, 25-414 Huslenky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-421 Velké Losiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-412 Velké Karlovice
Article
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe)near Velké Březno, České středohoří Mts
    Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Geology of the Konstantin Graphite Deposit in Velké Vrbno
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96)
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Malakofauna z Velké Ružínské jeskyně
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    The nannofossil chalk layers in the early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (the Menilitic Formation, Ždánice Unit, South Moravia): Orbitally forced changes in paleoproductivity)
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Poznatky ze studijních pobytů ve Velké Británii
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Tectonometamorphic Evolution of the Velké Vrbno Unit - Evidence of Subduction of the Western Margin of the Silesian Domain
    Tourmaline in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republik)
    Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Use of organic sediments of Velke Darko to study climatic changes during 15,000 years (Protected Landscape Zdarske vrchy, Czech Republic)
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
    Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
    Velké přeshraniční povodně na Odře
    Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry
    Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice