Record details

Title keyword
    Veporiku
Article
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Zlato v juhozápadnom veporiku