Record details

Title keyword
    Vítkovské
Article
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině