Record details

Title keyword
    Vrty
Article
    Geotermální vrty ve Švédsku
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Indikační vrty a objekty v ochraně vod
    Maloprůměrové vrty
    Mapovacie geologické vrty z okolia Švedlára a Mníška nad Hnilcom ŠV-1, ŠV-2, ŠV-3, MH-1, MH-2, MH-3
    Odvodňovací vrty kaverno-filtrové konstrukce
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách