Record details

Title keyword
    Vydobytých
Article
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob