Record details

Title keyword
    Vysoká
Monograph
    Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka
Article
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Preliminary Data on Amphibolites of Northern Part of the Vysoká hole Nappe (E Sudetes)
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Structural and metamorphic patterns of fthe calc-silicate and metapelitic rocks from Vysoká, western Bohemia, and remarks on the Saxothuringicum/ Moldanubicum boundary
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru