Record details

Title keyword
    Vysokoškolský
Article
    Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)