Record details

Title keyword
    Využívaném
Monograph
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
Article
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí