Record details

Title keyword
    Využívanie
Monograph
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov
Article
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku
    Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd