Record details

Title keyword
    Vzorek
Monograph
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
Article
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)