Record details

Title keyword
    Zpřesněná
Article
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08