Record details

Title keyword
    žulovském
Article
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
    Molybdenit v žulovském plutonu
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku