Record details

Thesaurus term
    fayalite, ore minerals, skarns, Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic
Article
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině