Record details

Thesaurus term
    mineral assemblage
Article
    Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.