Record details

Thesaurus term
    Sustainable development, the Czech Republic, the European Union, Great Britain, landbanks, EIA
Monograph
    TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR