Record details

Thesaurus term
    vulnerability
Article
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné