Record details

Title
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
Other titles
    Acritarcha and chitinozoa of the Šárka Formation from the locality Praha - Červený vrch (Middle Ordovician, Prague Basin, Barrandien).
Author
    Fatka, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2003
Source title - monograph
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
Thesaurus term
    O. Fatka, 2-2195-1111 Ordovician, Acritarcha, chitinozoam Prague Basin
Keyword
    Acritarcha
    Barrandien
    Chitinozoa
    Červený
    Lokalitě
    Ordovik
    Pánev
    Praha
    Pražská
    Souvrství
    Střední
    šáreckého
    Vrch
Abstract (in czech)
   Palynologie ordovika
Abstract (in english)
   Ordovician palynology
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012