Record details

Title
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
Other titles
    The aerosol in the atmosphere of the Císařská cave (the Moravian Karst)
Author
    Faimon, Jiří
    Slavík, Pavel
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol.výzk. Mor. Slez.
Vol./nr.
    Roč. VII, č. 1
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    calcite
    organic matter
    particles
    quartz
    speleotherapy
    ultrafiltration
Keyword
    Aerosoly
    Atmosféře
    Císařské
    Jeskyně
    Kras
    Moravský
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012