Record details

Title
    Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
Other titles
    Aerosols in the Atmosphere of Selected Caves of the Moravian Karst
Author
    Faimon, Jiří
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Pages
    2
Notes
    Akce: 2002 ; 13.-16.11.2001, Stará Lesná, Slovenská republika
Keyword
    Aerosoly
    Atmosféře
    Jeskyní
    Krasu
    Moravského
    Vybraných
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012