Record details

Title
    The age of quaternary volcanoes Železná Hůrka and Komorní Hůrka (western Eger Rift), Czech Republic: Alpha-recoil track, TL, ESR and fission track chronometry
Statement of responsibility
    G.A. Wagner, K. Gögen, R. Jonckheere, Horst Kämpf, I. Wagner, C. Woda
Other titles
    International Geological Correlation Programme. Project 25 Stratigraphic correlation Tethys -Paratethys Neogene (Variant.)
Author
    Gögen, K.
    Jonckheere, R.
    Kämpf, Horst
    Wagner, G. A.
    Wagner, I.
    Woda, C.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts
Pages
    s. 95-96
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    datování absolutní
    datování fission-track
    datování K/Ar
    datování metodou stop částic alfa
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kvartér
    termoluminiscence
    vulkanity
    zóna riftová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Komorní hůrka
    Železná hůrka
Keyword
    Age
    Alpha-recoil
    Chronometry
    Czech
    Eger
    ESR
    Fission
    Hůrka
    Komorní
    Quaternary
    Republic
    Rift
    TL
    Track
    Volcanoes
    Western
    Železná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012