Record details

Title
    Age of some Krupinská planina, Burda and Cerová vrchovina volcanic rocks by the fission track method
Other titles
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu