Record details

Title
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
Other titles
    Accessory minerals as an indicator of geochemical fractionation in the bodies of tourmaline granite on the south-western margin of the Třebíč massif.
Author
    Buriánek, David
    Gadas, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    9
Year
    2010
Thesaurus term
    ferrocolumbite, ferrowodginite, tourmaline, S-type peraluminous granite, Czech Republic
Keyword
    Akcesorické
    Frakcionace
    Geochemické
    Granitů
    Indikátor
    Jako
    Jihozápadním
    Masivu
    Minerály
    Okraji
    Tělesech
    Třebíčského
    Turmalinických
Abstract (in czech)
   Granitové žíly na jihozápadním okraji třebíčského masivu jsou produktem krystalizace S-typové bórem bohaté granitové taveniny. Jejich minerální složení je poměrně jednoduché: křemen, draselný živec, kyselý plagioklas, turmalín, muskovit a většinou také biotit. V některých žilách se může objevit cordierit, sillimanit a granát. Jako akcesorické minerály se mohou vyskytnout ferowodginit, columbit, ilmenit, rutil, kasiterit, uraninit, thorit, fluorapatit, xenotim, monazit, zirkon a gahnit. Granity mají vysoký poměr FeO/MgO, což ovlivňuje chemické složení některých minerálů (turmalín, biotit). . Zjištěná diverzita ve složení akcesorických minerálů je způsobena různým stupněm frakcionace jednotlivých žil a odlišnými podmínkami během krystalizace (především fugacita kyslíku).
Abstract (in english)
   Accessory minerals as an indicator of geochemical fractionation in the bodies of tourmaline granite on the south-western margin of the Třebíč massif.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014