Record details

Title
    Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
Other titles
    Accesory minerals of ABO4-type from some subvolcanic equivalents of A-type granites from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. and from the Teplice rhyolite.
Author
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    zircon * thorite * monazite * A-granite * subvolcanic rocks * Krušné hory/Erzgebirge Mts.
Keyword
    A-granitů
    ABO4
    Akcesorické
    Ekvivalentů
    Hor
    Krušných
    Minerály
    Ryolitu
    Subvulkanických
    Teplického
    Typu
Abstract (in czech)
   V rámci výzkumu akcesorických minerálů typu ABO4 byly zkoumány ryolity z Gottesbergu, granitový porfyr ze Schneckensteinu a efuzivní ryolity Teplické kaldery. Metamiktní zirkon bohatý xenotimovou komponentpu je běžný ve všech ryolitech. Thorit je běžný zejména v teplickém ryolitu, kdežto asociace monazitu, xenotimu a čistého zirkonu je charakteristická pro žíly ze Schneckensteinu.
Abstract (in english)
   In the frame of systematic study of accessory minerals from the A-type Variscan granitoids in Krušné Hory Mts./Erzgebirge, we studied minerals of ABO4-type from subvolcanic rhyolitic dykes near Gottesberg (Vogtland), altered granite porphyry dyke from Schneckenstein (Vogtland) and from effusive rhyolite from the Teplice caldera (Czech Republic). Metamict zircon rich in xenotime component is the most common accessory phase in all ryolite samples. Thorite is common especially in the Teplice rhyolite, while concomitance of monazite with xenotime and pure zircon is typical for the Schneckenstein dyke.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012