Record details

Title
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
Statement of responsibility
    Bohdan Scharm, Marta Scharmová = Marta Scharmová
Other titles
    Accessoric minerals in Proterozoic siliceous rocks (Kokšín locality)
Author
    Scharm, Bohdan, 1937-
    Scharmová, Marta
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 113-120
Year
    1997
Notes
    7 obr., 7 tab., 24 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    Barrandien
    chróm
    fosfáty
    fylosilikáty
    horniny karbonátové
    proterozoikum
    selenidy
    silicifikace
    struktura řasová
    vanad
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mítov (Plzeň-jih)
Keyword
    Akcesorické
    Horninách
    Kokšína
    Minerály
    Mítova
    Proterozoických
    Silicitických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012