Record details

Title
    Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
Other titles
    Accretionary lapilli in melaphyres of the Krkonoše Piedmont Basin
Author
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    accretionary lapilli, phreatic eruption, Permian, Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif
Keyword
    Akreční
    Lapilli
    Melafyrech
    Pánve
    Podkrkonošské
Abstract (in czech)
   V opuštěném lomu Hvězda u Nové Paky, byly zjištěny dva typy akrečních lapilli. První typ dosahuje velikosti 7 mm a tvoří polohu s podpůrnou strukturou zrn. Druhý typ je o dost větší (3 cm) a vykazuje známky balistického transportu.
Abstract (in english)
   Accretionary lapilli in melaphyres of the Krkonoše Piedmont Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014